Synagoga v Přerově


Židovské osídlení se datuje od 1. poloviny 14. století. Židovští obyvatelé byli od počátku koncentrování v tzv. Židovské uličce, která je zaznamenána již roku 1447 (západní část dnešního Žerotínova náměstí). Ve Wilsonově ulici, na západní straně židovské uličky, se nachází bývalá synagoga.

Současná budova byla vystavěna na místě původní synagogy z 16. století dle projektů přerovského rodáka a vídeňského architekta Jakoba Partnera kolem roku 1893. Památka je dnes cenným příkladem novorománské synagogální architektury a je využívána pro účely pravoslavné církve jako chrám sv. Cyrila a Metoděje.

Provozní doba

Po předchozí domluvě na tel: +420 581 763 072

Adresa a kontakt


Wilsonova 16
750 02 Přerov