Synagoga a hřbitov


V Hranicích můžete navštívit synagogu, postavenou v maursko-byzantském stylu, která vznikla v době největšího rozkvětu židovské obce na místě staré dřevěné modlitebny v roce 1864.

Dnes je zde výstavní síň moderního výtvarného umění a je využívána i jako koncertní sál. Pro nedostatek místa však není orientována směrem k Jeruzalému, ale směřuje k východu. Existenci židovské komunity v Hranicích připomíná také nedaleký židovský hřbitov, jehož nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1686 (hřbitov se nachází na ul. Zborovské SV od Synagogy).

Provozní doba

leden-prosinec úterý-sobota 09:00 - 16:00
leden-prosinec neděle 09:00 - 17:00

Vstupné

Vstupné: zdarma
Klíče od židovského hřbitova je možno vyzvednout v IC.

Adresa a kontakt


Janáčkova 728
753 01 Hranice