Šternberský klášter


Nacházíte se:

Dílo významného představitele francouzsky orientovaného rokokového klasicismu architekta F. A. Grimma je výraznou dominantou města a okolí. Je součástí velkého komplexu bývalého augustiniánského kláštera z 1. poloviny 18. století. Klenby kostela zdobí nástropní malby F. A. Sebastiniho (Šebesty). Ke kostelu přiléhá křížová chodba se zachovanými zbytky vrcholně gotických kleneb.

Klášter pochází z 18.století. Na výzdobě klášterních budov se podíleli vynikající umělci moravského baroka-malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického kostela v letech 1775-1783.

Návštěva jedinečného Šternberského kláštera dává prostor seznámit se s historií, architekturou, výtvarným a hudebním uměním od období gotiky po současnost.

Prohlídka celého areálu bývalého augustiniánského kláštera zahrnuje expozici o historii města, historii kláštera, klášterní sklepy, historické sály s obnovenou nástropní malbou od Jana Kryštofa Handkeho, obrazárnu barokních malířů, věžní hodinové stroje. V sálech prohlídkové trasy zaznívá živá hudba provedená na různých nástrojích.

Hudební zážitky stálé expozice završuje hra na varhany obohacená dechberoucím výhledem na freskovou výzdobu chrámu Zvěstování Panny Marie.

Adresa a kontakt


785 01 Šternberk