Školní muzeum v Předmostí


Nacházíte se:
Předmostí u Přerova, místo, které pod zemí skrývalo kosti tisícovky mamutů z poslední doby ledové. Před 25 tisíci lety tu tábořili lovci mamutů, nalezeny tu byly i pozůstatky osídlení Kelty. Jedno z nejvýznamnějších archeologických míst v Evropě se svými významnými nálezy zapsalo do světových učebnic dějepisu a archeologie.

Lokalitou vede naučná stezka, začínající v Předmostí a končící na Čekyňském kopci, kde pravěk připomene socha mamuta v životní velikosti. V několika třídách Základní školy Komenského v Předmostí u Přerova najdete jako připomínku zdejších nálezů expozici věnovanou pravěku tvořenou pracemi žáků i učitelů.

Památník lovců mamutů

Památník lovců mamutů představuje návštěvníkům jednu z nejvýznamnějších středoevropských lokalit mladého paleolitu v Evropě umístěnou v Předmostí u Přerova.

Zastřešený pavilon je vybudován na jednom z posledních míst, kde jsou stopy po pobytu paleolitických lovců neporušeně dochovány pod sprašovými pokryvy posledního výkyvu doby ledové až do současné doby. Centrum samotného pravěkého sídliště se rozkládalo více severovýchodně, při úpatí dnes již neexistující vápencové skály Skalky, která tvořila přirozenou rozhlednu v ústí Moravské brány, odkud byly sledovány migrační tahy zvěře.

Odkrytá situace v pavilonu přímo v autentickém prostředí představuje unikátní pohled na okrajovou část sídliště lovců mamutů z doby před cca 27 000 lety, kde byl pohazován odpad ze zvířecích kostí. Rozbor kostěného materiálu dokazuje nejen, jak významnou roli hrál ulovený mamut k přežití lovecké skupiny v drsných podmínkách, ale také představuje rozmanitost fauny doby ledové. Skutečnosti naznačují, že se nejedná o sezónní sídliště, ale spíše o průběžný celoroční pobyt lovecké skupiny v Předmostí.

K nejvýznamnějším nálezům patří odkryv pohřebního areálu situovaného pod stěnou Skalky, který obsahoval pozůstatky dvaceti lidských koster, rytinu předmostské Venuše na mamutím klu, plastiku mamuta vyřezanou z mamutího klu, sošku rosomáka z hlíny, kosti zdobené rytinou, ohromné množství pazourkových a kostěných nástrojů atd.


Provozní doba

duben-říjen sobota 10:00 - 15:00
leden-březen, listopad, prosinec pondělí-pátek 09:00 - 16:00
duben-říjen pondělí-pátek 09:00 - 16:30

Adresa a kontakt


Pod Skalkou 1a
751 24 Přerov-Předmostí