Přírodní rezervace Terezské údolí


Nacházíte se:
Velká část území rezervace Terezské údolí leží ve východním okraji Zábřežské vrchoviny. Protéká jím říčka Šumice, která pramení v Bouzovské vrchovině. Říčku Šumici obklopují rozsáhlé smrkové lesy a místy také lesy lužní. Nejvyšším vrcholem přírodního parku je Křemela ve výšce 406 metrů nad mořem.

Údolí říčky Šumice nabízí pestrou mozaiku biotopů a hostí velké množství ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vedle teplomilných doubrav a dubohabrových hájů v údolí najdeme i vlhké louky a teplomilné trávníky. Tomu odpovídá i široké spektrum rostlinných druhů, např. kosatec sibiřský, náprstník velkokvětý, lilie zlatohlávek, prstnatec pleťový nebo mochna písečná.

Z bezobratlých živočichů je tu často k vidění svižník polní, střevlíci, motýl perleťovec stříbropásek nebo batolec červený. Na vodní stanoviště je vázána řada obojživelníků jako čolek obecný a horský, mlok skvrnitý nebo skokani. Zajímavý je výskyt méně běžné užovky podplamaté. Údolí je též významné pro ptactvo. Žije zde např. výr velký, čáp černý, datel černý, jestřáb lesním lejsek bělokrký, skorec vodní nebo ledňáček říční.

Terezské údolí je také regionálně významným archeologickým územím. Můžete zde navštívit pravěké hradiště Rmíz nebo zbytky středověkého hradu. S přírodními i historickými zajímavostmi území návštěvníky seznamuje naučná stezka.