Přírodní park Kladecko


Nacházíte se:

Přírodní park Kladecko leží severozápadně od Konice a je součástí Bouzovské vrchoviny. Částečně do něj zasahuje Javoříčský kras, kde návštěvníka nadchnou rozsáhlé jeskynní chodby. V krajině však naleznete také další jeskyně, vápencové skály, náznaky škrapových polí a závrty. Přírodnímu parku dominuje vrch Dzbel, který je se svými 604 m n. m. jeho nejvyšším místem.

Přírodní krásy parku člověk ovlivnil jen velmi málo. Projít se zde můžete v hustých lesích, v jejichž některých částech se rozkládají plochy lesních porostů s relativně přirozenou druhovou skladbou dřevin. Parkem protékají říčky Nectava, Romže a Věžnice.

Přírodní park se pyšní řadou chráněných území. V přírodní rezervaci Průchodnice se hrdě tyčí chráněné skalisko budované devonským vápencem s jeskyní a dvěma branami. V Rudce zase návštěvníka upoutá smíšený les s přirozenou skladbou dřevin a bohatým podrostem. Přírodní památku Taramka na jaře provoní zbytky květnatých a bikových bučin, v přírodní památce Na Kozénku se má k světu sasanka lesní. Dostanete-li se mezi mokřady s bohatou květenou a útočištěm obojživelníků, došli jste jistě na území přírodní památky U nádrže.

První lidé se na tomto území usídlili už koncem starší doby kamenné. Dokazují to nálezy z jeskyní u Ludmírova, ale také z širšího okolí. Přímo v přírodním parku můžete ještě vystopovat několik zaniklých středověkých osad. Např. středověká vesnice Rezkov ležela mezi Ponikví a Hvozdem. Zbytky hráze rybníka, u nějž vesnice stála, lze obdivovat dodnes.

V části přírodního parku je instalována naučná stezka (délka 8 km, 12 zastavení). Začíná na železniční zastávce Šubířov (bus, vlak) a končí v obci Jesenec (bus). Je dostupná pěšky i na kole. Území přírodního parku je dostupné i po turisticky značených stezkách s východiskem v městě Konici (bus, vlak), Javoříčko (bus) a Kladky (bus). Jsou zde rovněž značené cyklotrasy, dobrý přehled o cyklotrasách poskytuje orientační poutač nedaleko náměstí v Konici.

V části přírodního parku je instalována naučná stezka (délka 8 km, 12 zastavení). Začíná na železniční zastávce Šubířov (BUS, VLAK) a končí v obci Jesenec (BUS). Je dostupná pěšky i na kole.

Krásy přírodního parku můžete obdivovat i v zimě - pokud to sněhová nadílka dovolí, jsou v nedalekém lyžařském areálu Kladky k dispozici dvě upravené běžecké stopy.

Oblast kolem města Konice je označována jako Konicko a je součástí Hané.