Přírodní lokalita Na skále u Vranovic


Nacházíte se:
V katastru obce Kelčice – Vranovice, za obcí směrem na Vicencov, se nachází přírodní lokalita zvaná Na skále, která se skládá ze zatravněných strání se zbytky ovocných stromů a malého zatopeného lomu, v jehož blízkosti je odpočinkové místo ve formě dřevěných lavic a stolu.

Zatravněné svahy jsou udržovány Sdružením pro ochranu přírody střední Moravy - Sagittaria, pravidelným sečením a odstraňováním náletových dřevin. Skála se nachází v blízkosti přírodní rezervace Blátka, rozprostírající se v zalesněném a zamokřeném údolí Kelčického potoka mezi obcemi Vincencov a Vranovice.