Pramen Těšíková (Těšíkovská kyselka)


Nacházíte se:

Těšíkovská kyselka je vyhledávaným přírodním pramenem. Vedle lékařského významu vody je tato minerální voda oblíbená i pro své chuťové vlastnosti a v hojné míře je využívána místními jako stolní voda. Vydatnost pramenního přelivu kolísá v závislosti na klimatických podmínkách kolem hodnoty 30 l/min. Hloubka vrtu je 63 m. Prameniště je vybaveno altánkem. Těšíkovská kyselka je rovněž vyznačena jako významný cíl a odpočínkové místo regionální cyklotrasy  a pěší naučné stezky Na Zelené stezce. 

Ostatní aktivity

cykloturistika, pěší turistika, lázeňská turistika