Pila Ludmírov


Jedná se o areál bývalé sovětské radiové stanice, dnes se zde nachází pila s největším katrem svého typu v ČR.

Zájmovou činností pily je sbírání technických předmětů souvisejících s místní lokalitou. Sbírka je soustředěna na vojenskou a historickou techniku, dřevozpracující techniku, speleologii a těžbu hornin. Do budoucna se v areálu pily plánuje zřízení expozice.

V současné době si zájemci mohou prohlédnout vidovou hlásku (tzv. špak), největší funkční rámovou pilu (katr) v ČR a s tím také klasickou pilařskou technologii, původní pomník po Sovětské armádě a podzemní úkryt KVS. Zajímavá jsou rovněž vozidla PRAGA V3S, UAZ 469, ARO M461, služební motocykly ČSLA a SNB VB a další.

V případě zájmu lze po dohodě zajistit jízdní ukázku, svezení či zapůjčení některých druhů techniky.

Historie areálu

Kopec, na kterém se nyní nachází provozovna pily, byl obsazen během invaze sovětských vojsk dne 21.8. 1968 jedním z praporů 7. spojovací brigády speciálního (vládního) spojení. Na neobydlené kótě se příslušníci sovětské armády zakopali a rozvinuli spojovací zařízení.V prvním období přebývali ve stanech a zemlijankách, později začali budovat vlastní areál v podobě dřevěných (montovaných) baráků a koncem 70. let začala stavět pro sověty tehdejší vojenská ubytovací a stavební správa ČSLA dnešní zděné objekty.

Prapor 7. spojovací brigády speciálního spojení zajišťoval tajné spojení mezi satelity Varšavské smlouvy s Moskvou. Tato brigáda byla začleněna do struktur KGB. Podle výpovědí příslušníků se zdejší posádka říkalo "Spojení Konice" číslo vojenské pošty bylo 35707A . Brigáda byla vybavena zařízením pro troposférické spojení a to pevným i mobilním zařízením, zařízením pro kosmické spojení a další spojovací technologie a příslušenství. Právě pevné směrové antény připomínaly radiolokátory, proto je kopec znám i jako "ruská radarová stanice"

Po odchodu sovětů v roce 1991 připadl areál tehdejší československé armádě a během několika málo měsíců byl převeden na obec. Následně byl areál využíván krátce OP Prostějova jako sklad oděvů a současně se začala budovat v kooperaci s obcí pila. Vlivem chaosu v první půlce 90. let byla v roce 1996 spolupráce s obcí ukončena a areál vyklizen s tím, že pila byla opět provozována v malé provozovně v Ludmírově. V druhé polovině 90. let zde obec provozovala výrobu zámkové dlažby, která skončila někdy na přelomu století. V letech 1999-2001 zde měla AČR umístěnou jednu ze stanic pasivního sledovacího systému TAMARA. Teprve až v roce 2001 firma odkoupila celý areál od obce a postupně sem přestěhovala svoje technologie.

Postupně dochází k zajišťování technického stavu budov, jejich údržbě a úpravám. Dále se pracuje na rozvoji dřevařských technologii. V roce 2009 se podařilo vztyčit vidovou hlásku (tzv. "špak - špačkárna"), která byla zakoupena z vojenského objektu u Jihlavy.

Provozní doba

Návštěvu a exkurzi je vhodné předem dohodnout na telefonu +420 605 737 262 nebo e-mailem j.vymola@email.cz

Adresa a kontakt


798 52 Ponikev - Kopec