|  

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Nacházíte se: ÚvodZa sportemPěší turistikaNárodní přírodní rezervace Zástudánčí
Vánoce v Kojetíně
22.11.2019 – 12.1.2020
Kojetín (4 km)
Betlémy
22.11. – 20.12.2019
Galerie VIC Kojetín (4 km)
Štědrovečerní vyhrávání
24.12.2019 (23:00)
VIC Kojetín (4 km)
Vánoce na Hané
16. – 20.12.2019 (15:00)
Nádvoří VIC Kojetín (4 km)
další akce v okolí


Střední Haná

Národní přírodní rezervace se rozkládá po obou březích neregulované přírodní části toku řeky Moravy, na rozhraní katastrů Tovačova, Lobodic a v blízkosti obce Kojetín.

Svou výměrou 100,6 ha je druhým největším zvláště chráněným územím okresu Přerov. V lesním společenstvu nalézáme ukázky typického složení luhu. První typ reprezentují dřeviny jako je topol bílý, topol osika, jilm vaz, vrba bílá, aj., naopak druhému typu dominují dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, lípa srdčitá aj. Podstatou těchto lužních společenstev jsou pravidelné převážně jarní záplavy, zásobující porosty velkým množstvím živin a vláhy. Lesní společenstva reprezentuje typická flóra a fauna.

Řeka Morava je dodnes přirozeným hnízdištěm ohrožených ptačích druhů - břehule říční a ledňáčka říčního. V lesním komplexu se nalézá významné hnízdiště volavky popelavé, jediné na střední Moravě. Lokalita je hnízdištěm řady dalších druhů ptactva - např. včelojeda lesního, chřástala vodního, kulíka říčního, pisíka obecného, krutihlava obecného moudivláčka lužního a slavíka obecného. Území je rovněž významnou křižovatkou ptačích tahů - během tohoto období se zde zdržují např. čáp černý, ostříž lesní, orlovec říční, sluka lesní, racek bouřní, dudek chocholatý, skřivan lesní a brkoslav severní.

Lokalita

Zobrazit na mapě

Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce
Zámek Tovačov Zámek Tovačov
Cimburkova 2 751 01 Tovačov (3 km)
Poutní chrám Očišťování Panny Marie Poutní chrám Očišťování Panny Marie
783 75 Dub nad Moravou (9 km)
Křižovatka řek Křižovatka řek
752 01 Uhřičice (2 km)

Mapa umístění

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA