Mlýn Hačky


Přestože se vesnička Hačky nachází v nadmořské výšce kolem 500 m.n.m., máte pocit, že jste kdesi vysoko v horách. I proto zde na nejvyšším kopci nad obcí jistý mlynář postavil větrný mlýn.

První zmínka o mlýnu se datuje do roku 1865. Jednalo se o mlýn tzv. německého typu. Mlýny tohoto typu jsou budovány ze dřeva a otáčí se celé kolem silného dubového kůl zabudovaného do země. Mlýn existoval až do roku 1914, kdy vyhořel do základů.

Znovu se lopaty větrného mlýna se nad Hačkami roztočily až v roce 1923, kdy zde jistý Josef Blažek postavil mlýn nový a později přistavil k mlýnu i obytné stavení. Mlýn patrně sloužil až do druhé světové války a možné ještě chvíli po ní. 

Mlýn má unikátní konstrukci. Stavitel se sice nechal inspirovat podobnými stavbami, ale nebál se modernějších řešení. A tak již pohled na větrné kolo prozradí inspiraci novějšími větrnými turbínami, které se v té době používaly zejména k čerpání vody. Namísto klasických čtyř lopatek má kolo lopatek šest oprůměru 7 m. Přes svou modernost měl mlýn i chyby - vrchlík věžičky, v níž je ukotveno větrné kolo, měla původně otáčet směrovka. Byl však tak těžký, že s ním vítr nikdy nehnul, a tak se muselo kolo proti větru natáčet koňským potahem.

Mlýn nesloužil k mletí mouky, nýbrž krup. Ty se mlely na několik velikostí, a tak bylo v bývalé mlýnici hned několik mlecích a šrotovacích stroků.

Unikátní mlýn stojí nad Hačkami dodnes, většina zařízení sice již vzala za své, ale současní majitelé se o něj ale vzorně starají. Existuje proto šance, že zde jako maják bude stát i nadále. 

Cyklotip: Na Konicku najdete hned 3 dochované větrné mlýny: v Jednově, Hačkách a Přemyslovicích - obdivovat jejich krásu můžete na kole.

Provozní doba

Jde o obytný objekt–prohlídka pouze exteriéru.

Adresa a kontakt


Hvozd
798 55 Hačky