Mladečské jeskyně


Mladečské jeskyně se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Archeologické nálezy prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už do starší doby kamenné (paleolitu). K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a části koster mužů, žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali kanibalismu. Vykopáno tu bylo také značné množství dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, jeskynního lva, jeskynního medvěda a dalších. Nejvíce nálezů pochází ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou dones zachována i původní pravěká ohniště.

Z povrchového sídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby bronzové a z kultur lužickoslezské i slovanské. Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy. Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.

Provozní doba

duben, říjen úterý-neděle 09:00 - 15:00
květen-srpen úterý-neděle 09:00 - 16:30
září úterý-neděle 09:00 - 16:00

Vstupné

Trasa 350 m (40 min) základní 120 Kč | senioři 100 Kč | snížené 60 Kč

Slevy

Olomouc region card - 22-50%

Natáčelo se zde

Freonový duch

Freonový duch

Strašidelná komedie s dětmi, duchy a písničkami.
O statečném kováři

O statečném kováři

Hrdinou příběhu je Mikeš, silný a odvážný mladý kovář s dobrým srdcem, který se vydává do světa na zkušenou.
Pramen života

Pramen života

Silný a strhující příběh české dívky Grétky Weisserové odkrývá skrytou tvář zrůdného programu Lebensborn, kterým chtěl druhý muž Třetí říše H. Himmler zajisti vůdci dokonalé, rasově čisté potomky.
Princezna Fantaghiro

Princezna Fantaghiro

Italská filmová pohádka vypráví o krásné a odvážné princezně Fantaghiro a jejích fantastických dobrodružstvích.
  • Jeskyně patří mezi archeologické lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety.
  • Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí. Teplota vzduchu je 8° C.