Městské hradby Hranice


Nacházíte se:
Nejstarší městské hradby, pravděpodobně jen valové opevnění, byly zřízeny mezi léty 1292-1296.

Cimburkové (1431-1475) vystavěli ve městě před polovinou 15. Století kamenný hrad a snad tehdy také opevnili město Hranice vnitřní hradební zdí. Patrně za Pernštejnů (1475-1547) byl ve svahu kolem města vybudován druhý, vnější pás hradeb z lomového kamene a s baštami, který se dochoval dodnes.

Adresa a kontakt


753 01 Hranice