|  

Kostel sv. Michala

Nacházíte se: ÚvodZa památkami a kulturouCírkevní památkyKostel sv. Michala

Adresa a kontakt

  • Žerotínovo nám. 1
    779 00 Olomouc

Předsněmová diskuze: Idea vlčat a světlušek
5.3.2020 (18:30)
Skautský institut v Olomouci, Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc (méně než 1 km)
Bass Vibes with PIXIE vs. AKIRA
29.2. – 1.3.2020 (22:00)
Varna Club Olomouc (méně než 1 km)
Zabijačkové hody
29.2.2020 (10:00)
Olomoucké Poděbrady, Horka nad Moravou (4 km)
další akce v okolí


Olomouc

Trojice barokních kopulí michalského kostela, první kopulové stavby na Moravě, dotváří charakteristické panoráma města. Kostel vznikl ve 13. století a po švédské okupaci města v 17. století prošel výraznou přestavbou. Sochy na jeho hlavním průčelí patří k nejhodnotnějším dílům olomouckého barokního sochařství.

Tři kopule kostela zvěstují tajemství Nejsvětější Trojice. Nad střední kopulí se vznáší osmiboká lucerna s holubicí znázorňující Ducha svatého. Pod ní můžete vidět fresky znázorňující Zvěstování Panny Marie, Klanění pastýřů Ježíškovi, Tři krále v Betlémě, Dvanáctiletého Ježíše v chrámě, Ježíšův křest, Vzkříšení Ježíše a Krista Krále na trůnu.

Ve spodní části všech tří kopulí jsou rovněž freskové obrazy. Pod střední kopulí jsou znázorněni čtyři církevní učitelé a pod kopulí Boha Otce uvidíte archanděle Rafaela, Gabriela s Pannou Marií a Anděla Strážného. Pod kopulí Boha Syna jsou zobrazeni čtyři evangelisté - Matouš, Marek, Lukáš a Jan.

Po stranách u vchodu jsou umístěny pískovcové sochy Spasitele a Panny Marie, které zhotovil olomoucký sochař Ondřej Zahner.

Historie kostela

Původní gotický kostel

Výstavba původního kostela byla dokončena pravděpodobně v 60. letech 13. století. Současně s výstavbou kostela probíhalo budování dalších klášterních objektů. Původní podoba raně gotického kostela není známá. Tento kostel postihlo na přelomu 14. a 15. století dvojí zničení. V roce 1398 při velkém požáru shořel údajně kostel i klášter. Následky ničivého požáru nebyly ještě ani odstraněny, když v roce 1404 klášter znovu vyhořel. Četnými sbírkami, které organizovali dominikáni, se podařilo způsobené škody odstranit.

Výstavba barokního chrámu

Na místě kostela, značně poškozeného za švédských válek, byl od roku 1676 budován nový barokní kostel. Autorem projektu byl Giovanni Pietro Tencalla, císařský architekt a inženýr ve Vídni. Tento známý architekt projektoval také přestavbu Kroměřížského zámku, Klášterního Hradiska a je autorem stavby kostela sv. Anny ve Staré Vodě.

Nový kostel byl vysvěcen roku 1707. Zanedlouho po vysvěcení však došlo k opětovné zkáze a následným úpravám, které pokračovaly nejméně 20 let. V roce 1711 pořídili dominikáni novou kostelní dlažbu, načež následovalo zakoupení kostelních lavic a varhan. Z této doby pochází i oltář Matky Boží čenstochovské a sochy apoštolů na pilířích.

Interiér

Hlavní oltář byl pořízen roku 1730. Je ozdoben kopií obrazu sv. Michaela archanděla, jehož originál od Quida Reni je v kapucínském kostele v Římě. Po stranách jsou čtyři pozlacené sochy církevních učitelů - sv. Ambrože, Augustina, Řehoře Velikého a Jeronýma. Na vrcholu se nachází socha Panny Marie Neposkvrněné z roku 1898. Dvě sousoší, Radost a Bolest Panny Marie, jsou z kararského mramoru a byla zhotovena v Mnichově roku 1904.

Chrámová loď je lemována čtyřmi bočními oltáři zasvěcenými na severní stěně sv. Janu Sarkanderovi a sv. Šebestiánovi a na jižní straně sv. Filoméně a Panně Marii. Na barokní kazatelně je sousoší Panny Marie podávající růženec sv. Dominikovi.

Varhany, pocházející z roku 1706 od brněnského varhanáře Davida Siebera, jsou ozdobeny sochami od řezbáře Thomasbergera.

Ke kostelu byla roku 1380 přistavena v gotickém slohu kaple sv. Alexeje, zasvěcená původně Panně Marii. V letech 1470-1483 byla na jižní straně kostela přistavěna křížová chodba v gotickém slohu. V křížové chodbě jsou umístěny čtyři oltáře.

Vstupné

Zdarma

Provozní doba

květen-září: po-ne: 07:00 - 18:00

Lokalita

Zobrazit na mapě

Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce
Katedrála sv. Václava Katedrála sv. Václava
Václavské náměstí 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Chrám Panny Marie Sněžné Chrám Panny Marie Sněžné
Denisova ul. 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Kostel sv. Mořice Kostel sv. Mořice
ulice 8. května 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Kaple sv. Jana Sarkandera Kaple sv. Jana Sarkandera
Na Hradě 779 00 Olomouc (méně než 1 km)

Mapa umístění

Kostel sv. Michala

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2020 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA