Korunní pevnůstka


Jedná se o velmi dochovanou, ucelenou část bývalé bastionové pevnosti Olomouc. V roce 1754 bylo budování zahájeno terénními úpravami. V letech 1755-56 byla dokončena armováním. Pevnůstka sestává z jednoho pětibokého bastionu a dvou půlbastionů.

V areálu Korunní pevnůstky je umístěna barokní prachárna, torzo empírové strážnice a od poloviny 19. století byl její vnitřní prostor doplněn dvěma rozlehlými budovami dělostřeleckých laboratoří. Korunní pevnůstka sloužila jako zvláštní vstup do města a v jejím areálu byly umístěny kanonické zahrady a osa cesty do města byla osázena alejí.

Po zrušení olomoucké pevnosti zůstal systém korunní hradby v rukou armády, ale zároveň byl otevřen i potřebám obyvatel města jako letní sušárna prádla.

Definitivně byla Korunní pevnůstka uzavřena veřejnosti po roce 1945. V následujících letech sloužila armádě jako speciální skladovací prostory. Pouze její část se od roku 1967 stala součástí Botanické zahrady a Rozária. Koncem 20. století byla městu navrácena armádou zpět. V roce 2008 prodalo Statutární město Olomouc areál občanskému sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti za symbolickou jednu korunu. Cílem občanského sdružení je vybudování muzea olomoucké pevnosti, informačního centra pro celý komplex zachovaných staveb vojenského charakteru v Olomouci i blízkém okolí a volnočasového centra.

Stálá expozice: Prachárna

Expozice v někdejší válečné prachárně mapuje významnou vojenskou historii města Olomouce jako pevnosti a přináší řadu nových informací. Součástí expozice jsou také nálezy, které se podařilo najít v areálu Korunní pevnůstky. V prvním patře muzea je vystaven sádrový model akademického sochaře Jiřího Žlebka zachycující Olomouc v roce 1758, který doplňují reprodukce malíře Otakara Suchana. V současné době jsou ve výrobě další exponáty, o něž bude expozice potupně obohacována. Samotný objekt válečné prachárny, pocházející z roku 1758, je jediným unikátem na území České republiky.

Prachárna byla vybudována v roce 1758 jako první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti. Byla postavena v ryze účelových vojenských formách a zřízena tak, aby splňovala maximálně možné bezpečnostní požadavky na uskladnění trhavin. Svému účelu sloužila velmi dobře, proto nebyla později výrazněji upravována. K lepší ostraze byla těsně u prachárny přistavěna ohradní zeď. Svému účelu měla prachárna sloužit především za válečných konfliktů.

Patrový objekt je zastřešen sedlovou střechou. Jeho trojlodní dispozici tvoři sled dvou řad trámových pilířů a přízedních pilířů s výměnami. V interiéru jsou zachovány štěrbinové větrací otvory se segmentovými záklenky. Dvouramenné schodiště má vyřezávané hlavy pilířků a jednoduché dřevěné zábradlí. Prkenná podlaha v patře je členěná mřížovanými větracími průduchy. Patro je zaklenuto převýšenou valenou klenbou.

Provozní doba

duben-říjen: út-ne 9:00-17:00 | listopad-březen: po tel. dohodě (+420 725 250 215; +420 604 183 977)

Vstupné

2 dospělí + max. 3 děti 6-15 let rodinné 150 Kč
2 dospělí + 1 dítě 6-15 let rodinné 120 Kč

Adresa a kontakt


  • V současné době se v areálu Korunní pevnůstky konají kulturní akce.
  • Součástí areálu je také interaktivní science muzeum Pevnost poznání.