Kaple sv. Petra, Lipník nad Bečvou


Nacházíte se:

Kaple sv. Petra se nachází na městském hřbitově. Byla vystavěna v roce 1698 na hřbitově ležícím mimo hradby, který byl založen na konci 16. století.

Kaple byla původně vybavena hlavním a dvěma bočními oltáři, obrazy Křížové cesty a varhanami. V 70. letech 20. století však došlo pod záminkou rekonstrukce interiéru k odstranění posledních zbytků původního vybavení, včetně původních omítek a maleb. Uvnitř kaple jsou umístěny tři náhrobní kameny z konce 17. století, zvenku na jižní stěně je umístěno dalších 9 náhrobků z 18. - 20. století. Stavba prošla v letech 2001 - 2004 kompletní rekonstrukcí, nyní slouží jako smuteční obřadní síň.

Provozní doba

Kaple jsou přístupné pouze při prohlídkách sakrálních památek s průvodcem nebo v době konání bohoslužeb.

Adresa a kontakt


Turistické informační centrum
nám. T.G. Masaryka 13
751 31 Lipník nad Bečvou