Kaple sv. Jiří - Česká kaple


Nacházíte se:
Kapli nechal postavit kolem roku 1500 Jiří z Vlašimi a po zbytcích hradeb se jedná o nejstarší zachovanou stavební památku ve městě.

Vlašímové byli českým rodem a jistě i jejich přičiněním rostl počet a vliv Čechů ve městě. Když Čechů přibývalo, byla postavena samostatná kaple pro česky mluvící obyvatele. Proto se nazývala Česká kaple. Je zachována v původní pozdně gotické podobě. Uvnitř je síťová klenba, ve svornících se střídají znaky města se znaky Vlašímů. Kaple není veřejně přístupná.