Hodinový stroj


Hodinový stroj je vzácná technická památka, která je cenným dokladem kovářského a hodinářského umu našich předků. Věžní hodiny na věži farního kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou byly po staletí významným bodem pro orientaci měšťanů v čase.

O tom, zda se věžní hodiny nacházely na věži kostela již v době vrcholného středověku, se můžeme jen dohadovat. Je pravděpodobné, že při zvýšení věže kostela a vybudování renesančního ochozu v roce 1596 věžní hodiny na věži kostela již byly. S jistotou můžeme tvrdit, že věžní hodiny odbíjely čas nejpozději od roku 1613, kdy byl v rámci vybavování kostela po velkém požáru města ulit v olomoucké dílně Kašpara Geistera dochovaný hodinový cimbál. První písemná zmínka o hodinách pak pochází z roku 1682, kdy byla prováděna generální vizitace (kontrola hospodaření farnosti) kostela sv. Jakuba Většího, a kde v soupisu vybavení kostela byly zmíněny i hodiny na věži.

Podobu a umístění ciferníků na věži v období 18. století dokládají dobová vyobrazení Lipníka (veduty). Ciferníky umístěné na všech čtyřech stranách věže v patře pod arkádovým ochozem měly kruhový tvar, deska byla bíle natřena a číslování po obvodu bylo ztvárněno římskými číslicemi I-XII. Hodinový stroj byl pravděpodobně vyroben v první polovině 18. století, kdy byl umístěn do věže kostela sv. Jakuba a fungoval tam do roku 1947, kdy se nechal vyměnit pravděpodobně za elektricky poháněný.

Starý stroj zůstal deponován v hospodářských budovách lipnické fary, kde byl při jarním úklidu v dubnu 2012 znovu objeven. Restaurování stroje za účelem jeho stálého zpřístupnění v průjezdu městské zvonice provedl od března do dubna 2014 opravář hodin Ivan Kopecký z Daňkovic u Nového Města na Moravě, který stroj znovu uvedl do chodu a vyrobil i převody k rafijím.

Věžní hodinový stroj z farního kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou je vzácnou technickou památkou a cenným dokladem kovářského a hodinářského umu našich předků.

Provozní doba

Tuto vzácnou památku si můžete, prohlédnou při prohlídkách města s průvodcem denně mimo pondělí během turistické sezony od 1. května do 30. září.

Adresa a kontakt


Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou
nám. T. G. Masaryka 13
751 31 Lipník nad Bečvou