Handkeho galerie


V osmi sálech bývalého augustiniánského kláštera se mohou návštěvníci seznámit s významnými díly barokního umění.

Klášter pochází z 18. století. Na výzdobě klášterních budov se podíleli vynikající umělci moravského baroka - malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického kostela v letech 1775 - 1783.

Ostatní aktivity

stálá expozice