Fort XVII


Pevnost je jednou z nejzachovalejších součástí císařského systému opevnění města Olomouce z 2. poloviny 19. století. Její historie sahá až do roku 1850, kdy staveniště poctili návštěvou císař Franz Josef I. a ruský car Mikuláš.

Hlavní vstup do objektu je ve stylu anglické neogotiky winsdorského typu. Fort byl vystavěný mezi lety 1850-1854 podle projektu Juliuse von Wurmba. Areál má cca 60 000 m2 a je zapsán jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Hlavním obranným těžištěm křelovského fortu je mohutný zemní val, na němž byla mezi zemními násypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj. Jeho vnější zpevněná strana tvořila současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bezpečné uložení zásob.

Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv. středový podkovovitý reduit, uzavřený malým nádvořím a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu příkopu před týlovou stranou fortu. Reduit sloužil jako ubytovací zařízení a v případě obležení nepřítelem byl posledním místem odporu.

Fort XVII v Křelově za svoji existenci sloužil hned pěti armádám. Co přesně zde bylo konkrétně skladováno je však dodnes tajemstvím. Armádě sloužil fort až do roku 1993, kdy byl odprodán do soukromých rukou.

V současné době je fort využíván jako muzeum s expozicí tématicky zaměřenou na pevnostní stavitelství a vojenskou historii 19. století. Návštěvníci mohou absolvovat komentované prohlídky, které odkryjí tajemství masivních zemních valů a před stovkami let budovaných kasemat.

Provozní doba

červenec, srpen úterý-neděle 11:00 - 17:00
duben-červen, září sobota, neděle 11:00 - 17:00

Vstupné

Areál a muzeum: Plné 60 Kč | Snížené 40 Kč | Děti do 10 let zdarma

Adresa a kontakt


Na Fortu 392/1
778 36 Křelov
  • Hostinec Citadela, umístěný v reduitu pevnosti, se otevírá na společenské a firemní akce, svatby a hostiny. V přilehlých sálech se pořádají koncerty, malá divadla, semináře a školení.
  • Celý areál Fortu XVII je vyhledávanou lokalitou pro pořádání velkých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků.
  • Pro firemní klientelu doporučujeme teambuildingový program inspirovaný legendární soutěží Pevnost Boyard. Více na www.mojeconvention.eu
  • Součástí fortu je i veřejná střelnice, kde si můžete vyzkoušet soudobé i historické střelné zbraně.