Farní kostel sv. Havla, Dřevohostice


Nacházíte se:

Kostel je hodnotnou pozdně barokní církevní přestavbou z druhé poloviny 18. století, která vznikla z původního českobratrského sboru, vystavěného v letech 1570-1579.

Vzácné oltářní obrazy jsou dílem jezuitského barokního malíře Ignáce Raaba (1715-1787) z poloviny 18. století. Nástropní obraz na klenbě nad hlavním oltářem představující sv. Havla, poustevníka v Bregenzi u Bodamského jezera ve Švýcarsku, je dílem akademického malíře - Jano Köhlera.

Před farou stojí mariánský sloup, pískovcová plastika s vzácně se vyskyujícím reliéfem Adama a Evy u rajského stromu. Jedná se hodnotnou sochařskou práci lidového umělce z roku 1768.

Adresa a kontakt


Kostelní
751 14 Dřevohostice