Expozice času, Šternberk


Nacházíte se:

Uvidíte, jak se čas projevoval v módě nejrůznějších období od pravěku až do současnosti, jak ovlivňoval medicínu, hudbu či výtvarné umění. Poznáte, jaké to je stoupnout si na nultý poledník v Greenwichi. Hudební zážitek nabídne zvonkohra z Lorety v Praze nebo vyzvánění 250 zvonů z nabídky audioboxu. Na modelech si můžete vyzkoušet fungování mechanických hodin a názorně uvidíte také hodinářskou dílnu nebo ukázky té nejmodernější hodinářské výroby.

Prohlídková trasa Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny především exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín.

Charakter Expozice času má široký záběr od vesmírného času k atomovým hodinám a nejmodernějším metodám měření času. Návštěvníkům tato ojedinělá expozice osvětlí mj. proces vzniku vesmíru a času, představí rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách různých dob a popíše vývoj nejstarších hodin a principy měření času.

Prostor dostávají také mechanické hodiny, elektrické a elektronické hodiny a zvláštní hodiny. Mezi zvláštní hodiny jsou obvykle zařazovány hodiny s neobvyklým tvarem, zvláštním způsobem pohonu, neobvyklým regulátorem chodu nebo funkcí. V neposlední řadě budou mít návštěvníci také možnost nahlédnout do hodinářské dílny.

 

Provozní doba

leden-duben, říjen-prosinec pondělí-pátek 10:00 - 16:00
květen-červen, září pondělí-neděle 10:00 - 16:00
červenec, srpen pondělí-neděle 09:00 - 17:00

Vstupné

Plné vstupné: 100 Kč

Snížené vstupné: 80 Kč
(děti 6-15 let, senioři 65+, držitelé průkazu ZTP nad 18 let, skupina nad 10 osob)

Rodinné vstupné: 300 Kč
(max. 2 dospělí a 3 děti)

Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP do 18 let, průvodci držitelů průkazu ZTP, držitelé Olomouc Region Card: Zdarma

Zvýhodněné vstupné pro školy a skupiny seniorů.

Slevy

Olomouc region card Zdarma