EVL Vápenice


Evropsky významná lokalita (EVL) Vápenice se rozprostírá na ploše 23,86 ha. Lokalitu tvoří opuštěné drobné vápencové lomy a jámy cca 0,4 km jižně od obce Slatinky. Území je součástí PP Vápenice.

Vegetaci představují především teplomilná bylinná společenstva širokolistých suchých trávníků se skupinami teplomilných křovin.

K význačnějším druhům rostlin na lokalitě patří sasanka lesní, hvězdnice chlumní, kozinec dánský, či jehlice trnitá. Roste zde jedna z nejbohatších populací koniklece velkokvětého na střední Moravě. Lokalita je významná i entomologicky. Žije zde modrásek jetelový, modrásek komonicový a přástevník kostivalcový. Pravidelně je zaznamenávána kudlanka nábožná.