EVL Přestavlcký les


Lesní komplex (210,11 ha) nad obcí Přestavlky, cca 4 km jihovýchodně od Přerova.

Jde o zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Polonské dubohabřiny jsou chrakteristické vyšším podílem lípy srdčité, častá je bříza bělokorá a dub zimní, méně habr a dub letní.

Lesní komplex (210,11 ha) nad obcí Přestavlky, cca 4 km jihovýchodně od Přerova. Jde o zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Polonské dubohabřiny jsou chrakteristické vyšším podílem lípy srdčité, častá je bříza bělokorá a dub zimní, méně habr a dub letní.

Adresa a kontakt


Lazecká 6
779 00 Olomouc