EVL Morava-Chropyňský luh


Nacházíte se:
Evropsky významnou lokalitu (EVL) o rozloze 3205,33 ha tvoří řeka Morava od Nemilan (jižně od Olomouce) po Chropyni a její okolí s loukami, lužními lesy, mokřady a štěrkovnami.

Součástí jsou dvě zvláště chráněná území - NPR Zástudánčí a NPP Chropyňský rybník. Převládajícím typem vegetace jsou tvrdé luhy, které na vyvýšených místech přecházejí v západo-karpatské dubohabřiny. Na březích řeky Moravy se vyskytují fragmenty měkkého luhu. Rozsáhlé luční porosty západně od Chropyně jsou biotopem pro modráska bahenního a ohniváčka černočárného.

Vyskytují se zde zbytkové populace vzácného topolu černého, jilmu vazu a jasanu úzkolistého. V území roste i řada vzácných a chráněných rostlin: kotvice plovoucí, rozpuk jízlivý či česnek hranatý.

Adresa a kontakt


Lazecká 6
779 00 Olomouc