EVL Malý Kosíř


Lokalitu o rozloze 13,38 ha tvoří vrchol a východně orientovaný svah Malého Kosíře nacházející se asi 0,5 km jihozápadně od obce Slatinice.

Vegetace území je tvořena acidofilnémi trávníky v mozaice s vegetací vřesovišť, teplomilných křovin a se zbytky starého sadu.

Z významnějších druhů rostlin zde roste sasanka lasní, zvonek moravský, třešeň křovitá či lněnka lnolistá. Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky na Střední Moravě. Mezi významné druhy hmyzu patří přástevník kostivalový, ohniváček černočárý a žluťásek barvoměnný.