EVL Lesy u Bezuchova


Tři menší lesní celky (250,18 ha) mezi obcemi Pavlovice u Přerova, Kladníky a Bezuchov, cca 8 km východně od Přerova.

Jedná se o zbytky zalesněných svahů, ovsíkových luk a extenzivních sadů v údolí říčky Šišemky a jejich přítoků. Porosty jsou typické vyšším podílem lípy srdčité ve stromovém patře. Vedle toho zde rostou i některé chladnomilnější a vlhkomilnější druhy, např. prvosenka vyšší, pryšec sladký a vraní oko čtyřlisté.

Adresa a kontakt


Lazecká 6
779 00 Olomouc