EVL Království


Lesní komplex (587,76 ha) původních nížinných listnatých lesů tvořený porosty tvrdého luhu a polonských dubohabřin asi 8 km jihovýchodně od Olomouce.

V terénních depresích a v místech vysychajících a periodických tůní (smuh) se vyskytují mokřadní společenstva a porosty vysokých ostřic.

Charakteristickými druhy lesa jsou: dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá či javor babyka. V jarním období se bylinné patro vyznačuje bohatým jarním aspektem tvořeným sasankou hajní, dymnivkou dutou, křivatcem žlutým nebo prvosenkou vyšší. Později dominuje česnek medvědí.