EVL Kosíř-Lomy


Evropsky významná lokalita (EVL) Kosíř–Lomy má rozlohu 28,08 ha a je situována na jihovýchodním okraji masivu Velkého Kosíře asi 1,5 km sevrozápadně od Čelechovic na Hané.

Je charakteristická pestrou mozaikou teplomilných vysychavých bylinných společenstev. Součástí EVL jsou dva opuštěné vápencové lomy - NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom, které jsou významné paleotologické lokality.

Roste zde řada významných druhů rostlin, např. hvězdnice chlumní, kosatec pestrý, modřenec chocholatý, len žlutý či snědek Kochův.V okolí Růžičkova i Státního lomu se vyskytuje vzácná lněnka Dollinerova. Také po stránce zoologické je lokalita velmi bohatá, žijí zde např. celoevropsky chránění motýli žluťásek barvoměnný a ohniváček černočárný.