|  

EVL Dřevohostický les

Nacházíte se: ÚvodZa sportemPěší turistikaEVL Dřevohostický les

Adresa a kontakt


Špica model
29.2. – 1.3.2020 (09:00)
městys Dřevohostice (4 km)
Den vítězství
8.5.2020
ulice Želatovská, Přerov (10 km)
další akce v okolí


Přerovsko

Izolovaný lesní komplex (309,91 ha) mezi obcemi Dřevohostice, Radkova Lhota, Bezuchov a Hradčany, cca 7 km východně od Přerova. Jedná se ocenný fragment přírodě blízkých převážně dubohabrových porostů s navazujícími loukami a malými sady v zemědělské krajině Přerovska. Různověké kvalitní karpatské dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý, kostival hlíznatý, pryšec mandloňovitý či svízel Schultesův.

Dubohabřiny jsou lesy tvořené dubem zimním nebo dubem letním a habrem obecným, v podúrovni stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo javoru babyky. V lesích na Přerovsku místy často dominuje bříza bělokorá. Jedná se o obecní lesy pěstované v minulosti výmladkovým způsobem (tzv. pařezina charakteristická rostoucími více slabšími kmeny stromu z jednoho místa). Podloží zde tvoří jílové vrstvy karpatského flyše. Keřové patro může ale nemusí být dobře vyvinuto; tvoří jej druhy stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m.n.m., vzácněji až do 550 m.n.m.

Lokalita

Zobrazit na mapě

Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce
Hrad Helfštýn Hrad Helfštýn
751 31 Týn nad Bečvou (6 km)
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Floriána
753 54 Bezuchov (méně než 1 km)
Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota
Radkova Lhota 3 751 14 Dřevohostice (2 km)
Zámek Dřevohostice Zámek Dřevohostice
751 14 Dřevohostice (3 km)

Mapa umístění

EVL Dřevohostický les

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2020 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA