Dům přírody Litovelského Pomoraví


Nacházíte se:
Dům přírody Litovelského Pomoraví nabízí návštěvníkům prožitky, které jim přiblíží unikátní krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí.

Sestává z rekonstrukce hájovny a zahrady Šargoun u Litovle a vnější expozice u Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Šargoun je nízkoenergetickou stavbou s expozicí o včelařství a slouží jako informační bod, kde návštěvník získá formou hry i 3D technologií základní informace o CHKO. V okolí Sluňákova pak naleznete expozici na téma Sedm bran za tajemstvím Litovelského Pomoraví, kterou tvoří prvky drobné architektury, jejichž autory jsou významní čeští výtvarníci.

Provozní doba

leden-březen, říjen-prosinec pondělí-pátek 10:00 - 15:00
duben-červen, září pondělí-neděle 10:00 - 17:00
červenec, srpen pondělí-neděle 10:00 - 18:00

Vstupné

Komentovaná prohlídka areálu základní 80 Kč | snížené 50 Kč
Individuální vstup do Rajské zahrady a Sluneční hory základní 40 Kč | snížené 30 Kč