Chrám sv. Marka


Litovelský farní chrám se poprvé připomíná roku 1342, postaven byl asi počátkem 14. století. Kostel byl původně gotický, svědčí o tom opěráky kolem presbytáře na východní straně i okénka ve věži, kterým se vyhnuly pozdější přestavby.

Rozsáhlá renesanční přestavba kostela byla provedena v letech 1529-1532. Připomíná ji zdobený portál sakristie. Po třicetileté válce, za knížete Karla Eusebia a Jana Adama Lichtenštejna byl kostel, poškozený za švédského vpádu, znova opraven. Tehdy byla doplněna barokní Mariánská kaple a kruchta (kůr), stejně jako znaky nad portály. Vzácné jsou i dřevěné lavice s intarziemi městského znaku pocházející z roku 1769.

Kostel velmi utrpěl při povodni r. 1997. Opraven a znovu otevřen byl r. 2003.

Adresa a kontakt


Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara 762
784 01 Litovel