Černá věž


Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na Střední Moravě.

Nejstarší písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1351 a k jejím nejvýraznějším přestavbám došlo v období renesance, v letech 1567 až 1590. Původní obranný charakter gotické věže byl změněn na obytný, jednotlivé místnosti byly propojeny vnějším točitým schodištěm a fasáda věže byla vyzdobena černobílými sgrafity.

V prostorách Černé věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání výstav různých žánrů.

Provozní doba

duben, květen sobota, neděle 10:00 - 12:00
duben, květen sobota, neděle 13:00 - 17:00
červen-září sobota, neděle 10:00 - 12:00
červen-září sobota, neděle 13:00 - 17:00
červen-září středa 13:00 - 17:00

Ostatní aktivity

stálá expozice, výstava