Bezručovy sady


Rozprostírají se pod středověkými a tereziánskými hradbami a díky jedinečným sceneriím, které vytvářejí skály, hradby i protékající Mlýnský potok, je procházka těmito sady výjimečným zážitkem.

Park vznikl na přelomu 19. a 20. století. Stromové patro výsadby tvoří běžné druhy dřevin. Skupiny štíhlých smrků pančičových jsou novějšího data. Najdete zde také velkou skupinu opadavých i stále zelených pěnišníků. Břehy Moravy pokrývají souvislé porosty nízkých forem tisu. Z původních druhů flory roste na skalách zvěšinec zední.

Architektonickou součástí Bezručových sadů je Jihoslovanské mauzoleum, společná hrobka s pozůstatky jihoslovanksých vojáků, kteří během I. světové války zemřeli na území Moravy a Slezska. Park zdobí také památník Petra Bezruče, jehož jméno sady nesou.

Z Bezručových sadů se schodištěm Jakubského výpadu dostanete nahoru na hradby do Parkánových zahrad.

Michalským výpadem, který je někdy označován jako Michalské schody,  můžete dojít až ke známé Vile Primavesi a ke chrámu sv. Michala, který je se svými třemi kupolemi výraznou dominantou Olomouce. 

Adresa a kontakt


  • Součástí Bezručových sadů je také botanická zahrada s alpiniem a rozáriem, ve kterém kvete okolo 500 nejrozmanitějších světových odrůd růží.