Ariónova kašna


Nacházíte se:
Novodobá Ariónova kašna se nachází na nároží radnice. Námětem sochařské výzdoby je antická pověst o řeckém básníkovi, pěvci a hráči na kitharu Ariónovi, kterého zachránil z mořských vln delfín, přivábený Ariónovým zpěvem.
Ariónova kašna vznikla v roce 2002 v rámci rozsáhlé rekonstrukce Horního nám. Je dílem zdejšího rodáka - sochaře Ivana Theimera a architektky Angely Chiantelliové.

Vstupné

veřejně přístupné