|  

Arcidiecézní muzeum

Nacházíte se: ÚvodZa památkami a kulturouMuzea a galerieArcidiecézní muzeum

Adresa a kontakt


Předsněmová diskuze: Idea vlčat a světlušek
5.3.2020 (18:30)
Skautský institut v Olomouci, Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc (méně než 1 km)
Bass Vibes with PIXIE vs. AKIRA
29.2. – 1.3.2020 (22:00)
Varna Club Olomouc (méně než 1 km)
Zabijačkové hody
29.2.2020 (10:00)
Olomoucké Poděbrady, Horka nad Moravou (4 km)
Soví noc v Domu přírody
6.3.2020 (18:00)
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov (6 km)
další akce v okolí


  • Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo jako první v České republice prestižní označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label). Cílem označení Evropské dědictví není jen ochrana pamětihodností, ale také zdůraznění jejich celoevropského rozměru a podpora vzdělávacích a propagačních aktivit.
  • Arcidiecézní muzeum pořádá umělecké a kulturní programy, kromě výstav organizuje komentované prohlídky, besedy, festivaly, workshopy, semináře a konference, a propojuje tak kulturní a uměleckou rovinu se životem muzejní instituce.

Olomouc

Arcidiecézní muzeum sídlí v budovách kapitulního děkanství a v areálu národní kulturní památky Přemyslovký palác.

Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác Jindřicha Zdíka a kaple sv. Barbory. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16.století. Součástí objektu je i koncertní sál "Mozarteum", pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele W. A. Mozarta. Muzeum nabízí také 25 sluchátek audioprůvodce v češtině, angličtině, němčině a polštině.

STÁLÉ EXPOZICE

Románský biskupský palác

Jedná se o nejvýznamnější stavební památku palácového typu v českých zemích. Podle průzkumů palác vznikl těsně před polovinou 12. století. Přestože se z budovy dochovala jen severní a západní obvodová zeď, kvalita sochařské výzdoby sdružených dvojdílných a trojdílných románských oken svědčí o řemeslné i umělecké zručnosti stavebníků. Kolem poloviny 14. století byla zbořena románská křížová chodba a na jejím místě vznikl nový ambit ve slohu vrcholné gotiky. Na stěnách křížové chodby se zachovaly pozdně gotické a raně renesanční nástěnné malby z 1. čtvrtiny 16. století, které představují novozákonní biblické výjevy. Ke gotické křížové chodbě byly postupně přistavěny dvě kaple: na západní straně vznikla v 1. polovině 14. století kaple sv. Anny (přestavěná v 17. století) a na severní straně v 1. polovině 15. století kaple sv. Jana Křtitele. Zde je umístěna expozice fragmentů architektonické a sochařské výzdoby baziliky sv. Václava a paláce, archeologických nálezů, mincí a rukopisů.

Ke slávě a chvále - 1000 let duchovní kultury na Moravě II

Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základnách okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo - zlatnické práce i textilie aj.).

V dalším expozičním okruhu nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství.

Další stránku arcibiskupského sběratelství naznačují soubory slonovinových řezeb a numismatických památek. Expozici doplňují navazující tématické celky. Speciální prostory Kabinetu textilu a trezorové Klenotnice představují unikátní výběr liturgických textilií a zlatnických předmětů z období gotiky, renesance a baroka. Archeologické nálezy podchycují bezmála šest tisíc let osídlení Olomoucka a význam lokality ve velkomoravské době.

Představena je rovněž samotná instituce arcibiskupství, osobnosti jednotlivých biskupů a arcibiskupů. Zvláštní místo je věnováno i významným kapitolám z hudebních dějin diecéze s důrazem na mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Prostor kaple sv. Barbory seznamuje prostřednictvím liturgických předmětů s principy bohoslužebné praxe a jejího symbolického jazyka v kontextu církevního roku.

Provozní doba

leden-prosinec: út-ne: 10:00 - 18:00

Vstupné

základní 70 Kč | snížené 35 Kč | rodinné 140 Kč

Slevy

Olomouc region card Zdarma

Lokalita

Zobrazit na mapě

Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce
Katedrála sv. Václava Katedrála sv. Václava
Václavské náměstí 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Chrám Panny Marie Sněžné Chrám Panny Marie Sněžné
Denisova ul. 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Kostel sv. Michala Kostel sv. Michala
Žerotínovo nám. 1 779 00 Olomouc (méně než 1 km)
Kostel sv. Mořice Kostel sv. Mořice
ulice 8. května 779 00 Olomouc (méně než 1 km)

Mapa umístění

Arcidiecézní muzeum

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2020 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA