Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích


Nacházíte se:

Arboretum Střední lesnické školy slouží praktické výuce žáků a je nazýváno zelenou učebnou. Nabízí možnost seznámení i s méně běžnými druhy dřevin. Prohlídka je možná po domluvě s pracovníky školy.

Založení arboreta jako parkově udržované sbírky dřevin spadá do let 1896-1900. Arboretum se rozkládá na ploše 3,07 ha. Pěstuje se zde 105 rodů, přes 225 druhů dřevin, 65 druhů jehličnanů a 160 druhů listnáčů o celkovém počtu 450 exemplářů jehličnanů a cca 600 exemplářů listnatých stromů a keřů. Podle původu je 53% domácích, tj. evropských, 47% tvoří dřeviny cizokrajné, převážně ze Severní Ameriky a Asie.

Ostatní aktivity

prohlídka, průvodcovství