|  

Marie Terezie nechala Olomouc přestavět na mohutnou pevnost

Nacházíte se: ÚvodMarie Terezie nechala Olomouc přestavět na mohutnou pevnost


Štítky cílů


Terezská brána
Korunní pevnůstka
Vodní kasárna
Tereziánská zbrojnice
13.12.2017

Panovnice Marie Terezie zavítala do Olomouce dvakrát a udělala na obyvatele města velký dojem. Jejich Matička, jak si ji důvěrně překřtili, se u nich cítila dobře a dostalo se jí vždy vřelého přijetí. Její rozhodnutí udělat z města důležitou hraniční pevnost bylo pro Olomouc klíčové. Život ve městě nadlouho ovlivňovala trvalá přítomnost vojenské posádky. Po Marii Terezii je dnes ve městě pojmenována Terezská brána nebo Tereziánská zbrojnice. Pozůstatkem někdejšího tereziánského opevnění je Korunní pevnůstka s fortifikacemi a Salzerova reduta nebo Vodní kasárna.

Rakouská arcivévodkyně, česká a uherská královna, markraběnka moravská (celkem jí náleželo 20 titulů) Marie Terezie usedla na trůn 20. 10. 1740 po smrti svého otce, císaře Karla VI., ve 23 letech na základě Pragmatické sankce a stala se vládkyní habsburských zemí. A neměla to lehké. Její nároky trůn byly zpochybňovány, otec ji nezasvětil do státních záležitostí a hned od počátku svého panování se musela potýkat s pruskou rozpínavou politikou Fridricha II., který se stal jejím celoživotním úhlavním nepřítelem.

Za Františka I. Štěpána Lotrinského se provdala 12. 2. 1736. Byla to láska jako trám. Její manžel byl v roce 1745 korunován císařem Svaté říše římské. Marie Terezie byla tedy manželkou císaře, sama korunována nebyla. K vládnutí svého manžela v podstatě nepustila, takže František se věnoval svým zálibám a také úspěšně podnikal. Když bylo potřeba, půjčoval své peníze do státní pokladny.

Když se Marie Terezie chopila vladařských povinností, byla habsburská monarchie zaostalá a topila se v dluzích. Zemi také vyčerpávala dlouhá léta válčení o rakouské dědictví. Od roku 1749 započala Marie Terezie s reformami, které měly reorganizovat a modernizovat státní správu. Za 40 let proměnila zaostalou feudální říši v moderní, prosperující stát s bojeschopnou armádou. Marie Terezie do svých držav zajížděla, aby měla přehled, jak funguje státní správa a jak se žije lidem. Do Čech a na Moravu zavítala dvakrát, z toho dvakrát navštívila i Olomouc.

Poprvé se Marie Terezie s manželem Františkem Štěpánem zastavila v Olomouci ve dnech 17. až 20. června 1748 v rámci své Cesty pro radost (Luistrass) na Moravu. Vedly je sem zejména vojenské záležitosti. Přijeli zkontrolovat, jak je plněno šest let staré nařízení Marie Terezie o přebudování Olomouce na velkou moderní pevnost, která přišla na deset milionů zlatých. V té době se teprve prováděly rozsáhlé zemní práce. Navštívili také ležení ruských vojsk u Olšan a Chválkovic, vyslaných na pomoc ohrožené říše, kde se jim dostalo nejvyšších vojenských poct. Císařský pár pobýval v biskupské rezidenci, kde udílel audience, a v premonstrátském klášteře Hradisko zhlédl představení hanácké zpěvohry. Marie Terezie se sama účastnila mše u hrobu Jana Sarkandera v dnes zaniklém kostele Panny Marie na Předhradí. Den před odjezdem zamířili oba do chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku, kde se setkali s davy věřících. Po celou dobu se jim dostávalo vřelého přivítání nejen od Olomoučanů, ale také od obyvatel z okolí, kteří je po Olomouci provázeli zpěvem lidových písní na vyzdobených vozech.

Druhá oficiální návštěva Olomouce ve dnech 6. až 9. září 1754 byla zařazena do delší okružní cesty po habsburských zemích. Bráně, kterou panovnice se svým chotěm do města vjela, se začalo říkat Terezská. Válka s Friedrichem II. byla na spadnutí a bylo třeba prověřit, jak je Olomouc, v té době již obehnaná valy a bastiony, na případný střet připravená. Vzácní hosté nalezli dočasný domov opět v biskupské rezidenci. Zatímco císař se zaměřil na kontrolu vojenské pohotovosti, Marie Terezie byla přítomna slavností mši v katedrále svatého Václava. Studenti jezuitského gymnázia a univerzity si pro panovníky připravili zdravici a vystoupení. Ti si pak ještě prohlédli jezuitský konvikt.

Devátého září nastala veliká sláva. Světil se právě dokončený čestný Sloup Nejsvětější Trojice, jehož duchovním otcem se stal císařský architekt a kameník Václav Render, který jeho stavbu i přes velké těžkosti prosadil a pomohl ji financovat. Kolosální sloup, vysoký 35 metrů, byl postavený v průběhu 37 let jako díkuvzdání za ukončení morové epidemie, která město postihla na začátku 18. století. Byl symbolem patriotismu, protože na jeho vyhotovení se podíleli převážně místní umělci. Slavnostní průvod obou veličenstev s procesím duchovenstva vyrazil do chrámu svatého Mořice, kde se konala slavnostní mše. Za účasti velké sešlosti všech vrstev, za zvuku zpívaných litanií, bubnování z radniční věže a dělostřeleckých salv pak kardinál Troyer sloup posvětil. Pro Marii Terezii a jejího chotě byl postaven stan s klekátky. Tuto velkolepou událost připomíná mramorová pamětní deska nad vchodem do vnitřní kaple. Po odpoledním představení opery Ke chvále Majestátu na Klášterním Hradisku a návštěvě vojenského tábora u Olšan se císařský pár vydal následující den na cestu do Vídně.

Netrvalo dlouho a olomoucká pevnost prošla zatěžkávací zkouškou. Od května do července 1758 obléhali Olomouc Prusové, ale důmyslně vystavěná pevnost ve stylu francouzského inženýrství se jim ubránila. Když byla Marie Terezie zpravena o tomto úspěchu povýšila své statečné generály, šestnáct členů městské rady povýšila na šlechtice a věrné Olomouci udělila privilegium opatřit městský znak štítkem s iniciálami F.M.T. (Franciscus - Maria Theresia) na prsou tradiční šachované orlice. Marie Terezie uhradila škody způsobené nepřátelským obléháním a vydala nařízení vyplácet Olomoučanům 800 zlatých na každoroční slavnostní střelby olomouckých ostrostřelců.

Olomoučané nechali zvěčnit Marii Terezii na čestném místě radničního orloje. Její portrét vytvořil Jan Kryštof Handke. A i když její místo pak na pár desítek let vystřídal její vnuk, na konci 19. století na přání městské rady byl portrét oblíbené panovnice vyhotoven nově a opět umístěn na stejné místo. Odtud měla Marie Terezie ještě nějaký čas přehled o tom, co se v Olomouci děje.


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA