|  

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Nacházíte se: ÚvodZa památkami a kulturouMuzea a galerieMuzeum Prostějovska v Prostějově

Adresa a kontakt
Prostějovsko

Názorné přiblížení přírodních poměrů, dějin i kultury regionu.

Stálé expozice nabízejí poutavý pohled do geologické minulosti i pravěkých dějin regionu, návštěvník zde také najde vzpomínku na prostějovského rodáka Jiřího Wolkera či přehled měření času od nejstarších dob.

STÁLÉ EXPOZICE

Historie

První část expozice chronologicky vymezují vládnoucí rody − páni z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Další celky tvoří Třicetiletá válka na Prostějovsku, Krutý a strašný oheň prostějovský 1697, model Prostějov v hradbách inspirovaný vedutou města a okolí z roku 1728 a Klášter, kostel, nemocnice a lékárna milosrdných bratří. Úsek Baroko, rokoko a biedermeier představuje kvalitativně i kvantitativně nejzajímavější část muzejních sbírek − obrazy a miniatury, plastiky, zbraně, sklo, cín, porcelán, šperky a ozdoby. V prostorách původní kanceláře městského písaře se prezentují památky na právo a správu, patroni a "ochránci." Sbírkové předměty upomínající na nejčastější zaměstnání měšťanů − řemeslo a obchod, předvádí oddíl Mistři svého řemesla umístěný v chodbě.

Hodiny a hodinky

Expozice prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Představuje proměnu typových, tvarových a zdobných charakteristik. Zastoupeny jsou autorské i anonymní práce tradičních hodinářských proveniencí - Německa, Francie, Anglie, Švýcarska, Rakouska, ale i Česka, Polska či dokonce Číny. Muzejní expozice nabízí ke shlédnutí sto interiérových hodin, čtyřicet kapesních hodinek a dvojici věžních hodinových strojů.

Jiří Wolker

Expozice je věnována Jiřímu Wolkerovi, básníkovi proletářské poezie a prostějovskému rodákovi. V pozůstalosti předčasně zesnulého literáta, kterou roku 1939 věnovali muzeu jeho rodiče, se nacházejí kromě písemných dokladů, fotografií a publikací i trojrozměrné předměty, které jej provázely životem.

Texty expozice sledují životní osudy Jiřího Wolkera od narození, dětství a školních let, jeho rané literární pokusy, studentská léta na prostějovském gymnáziu i na právnické a filozofické fakultě v Praze. Expozice představuje především Wolkerovo básnické a prozaické dílo, počínaje rozsáhlou básní Klytia. Následuje sbírka Host do domu, báseň Svatý Kopeček, druhá sbírka Těžká hodina a soubor dramat Tři hry.

Závěr expozice je věnován básníkově tragické nemoci, ale také ohlasům na jeho tvorbu a bojům o jeho dílo.

Geologie a paleontologie Prostějovska

Expozice představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska.

Pohled do geologické minulosti regionu nabízí geologická mapa. K nejstarším horninám z předprvohorních období patří drobné ostrůvky vyvřelých hornin žulového charakteru. Z období prvohor jsou na Prostějovsku známy usazeniny tří útvarů: siluru, devonu a spodního karbonu. Z období mladších třetihor zde můžeme vidět řadu typů usazených hornin (písky, jíly, pískovce a vápence). Ze čtvrtohor pak pocházejí vrstvy spraší s kosterními pozůstatky velkých savců.

Pravěké dějiny Prostějovska

Expozice podává stručný přehled o nálezech z jednotlivých období pravěku a protohistorie z území Prostějovska. Jsou zde vystaveny především celky ze starých sbírek získané náhodnými objevy nebo systematickými archeologickými výzkumy.

Rekonstrukce keramické a železářské pece pomohou návštěvníkovi si představit běžnou pracovní činnost našich předků. Část expozice je věnována práci archeologa při odkrývání hrobového celku a dokumentaci, zpracování v laboratoři a v pracovně archeologa.

Z prostějovského ghetta

Expozice umožní návštěvníkům seznámit se podrobněji s historií židovského obyvatelstva v Prostějově. V několika oddílech se nabízejí informace o domech, synagogách, škole, řemeslech, průmyslu. Kromě textové a fotografické části budou vystaveny také obrazy rodiny Steinschneiderů a Feitha Ehrenstamma a zlomky židovských náhrobků ze sbírek Muzea Prostějovska.

Edmund Husserl

Edmund Husserl je jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století. Založil velmi vlivný směr - fenomenologii , který ovlivnil mnoho významných myslitelů a našel uplatnění i mimo vlastní filosofii (například v teorii umění, psychologii, sociologii či právní vědě).

Provozní doba

leden-prosinec: út-ne: 09:30 - 17:00

Slevy

Olomouc region card Zdarma

Ostatní aktivity

  • prohlídka, průvodcovství
  • stálá expozice
  • výstava
Oslavy 700.výročí narození Karla IV - výstup na věž Oslavy 700.výročí narození Karla IV - výstup na věž
28.5.2016
Věž radnice v Prostějově (méně než 1 km)
700 let krále národů Karla IV. 700 let krále národů Karla IV.
28.5.2016
nám.T.G.Masaryka Prostějov (méně než 1 km)
Zaniklá zahrada života Zaniklá zahrada života
1.6. – 7.8.2016
Galerie Špalíček (méně než 1 km)
Víkend otevřených zahrad Víkend otevřených zahrad
11. – 12.6.2016
Zámecký park Čechy pod Kosířem (10 km)
další akce v okolí

Lokalita

Zobrazit na mapě

Exportuj cíl do

Cíl zatím nikdo nehodnotil.


Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce
Zámek Plumlov Zámek Plumlov
Zámecká 99 798 03 Plumlov (7 km)
Zámek Čechy pod Kosířem Zámek Čechy pod Kosířem
798 58 Čechy pod Kosířem (10 km)
Lázně Slatinice Lázně Slatinice
Slatinice 29 783 42 Slatinice (10 km)
Muzeum historických kočárů Muzeum historických kočárů
nám. Svobody 377 798 58 Čechy pod Kosířem (10 km)

Mapa umístění

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2016 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA